Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
Cập nhật ngày: 14/08/2021 08:25
Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật, tự an toàn trong mùa mưa bão tại khu vực Hồ công viên Văn Lang và Hồ Đồng Cận thành phố Việt Trì