Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học năm 2021 và triệu tập thí sinh bắt thăm bài dạy kiểm tra sát hạch
Cập nhật ngày: 17/11/2021 08:00

UBND thành phố Việt Trì