Thành phố tổ chức tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Cập nhật ngày: 27/01/2015 16:18
Sáng ngày 27/1, Thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Đồng chí Đào Thế Dũng – Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai thành phố; Lãnh đạo các Phòng, ban, ngành của thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường; Lãnh đạo UBND và cán bộ dịa chính của 23 xã, phường đã đến dự.

Hội nghị đã được các báo cáo viên của Sở Tài nguyên môi trường truyền đạt những nội dung chính trong quy trình kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; các bước tiến hành, cách thức thực hiện tại cơ sở, và giải đáp những thắc mắc của cán bộ địa chính cơ sở  để thực hiện kiểm kê.

           

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ quản lý hiện trạng sử dụng đất là một nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai, được quy định tại Luật đất đai năm 2013 và được tiến hành 5 năm 1 lần. Năm 2014 là năm thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ theo quy định.

 

hông qua công tác này, sẽ xác định và đánh giá hiện trạng sử dụng đất của 23 đơn vị xã, phường cho Thành phố làm cơ sở quản lý và sử dụng đất có hiệu quả; thực hiện tốt việc quy hoạch và có căn cứ để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, phường giai đoạn 2016 – 2020. Cũng thông qua công tác kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng sẽ cung cấp số liệu để xây dựng niêm giám thống kê và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các cấp ngày càng chính xác, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước. Sau chương trình tập huấn, các đơn vị xã, phường sẽ triển khai tại địa phương mình. Việc hoàn chỉnh số liệu, lập hồ sơ hiện trạng đất đai sẽ phải hoàn thành và báo cáo về Thành phố trước ngày 1/6/2015./.

 

 

Ngọc Hà