Loại văn bản : Báo cáo
Số hiệu : 2164/UBND-BCÐ
Người ký : PCT Nguyễn Hữu Nhật
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 04/08/2020
Ngày có hiệu lực : 04/08/2020