Loại văn bản : Luật
Số hiệu : 1229/BGDÐT-NGCBQLCSGD
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 29/03/2016
Ngày có hiệu lực : 29/03/2016