Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 365/UBND - KT
Người ký : UBND thành phố Việt Trì
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 18/02/2020
Ngày có hiệu lực : 18/02/2020