Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2465/UBND-QLÐT
Người ký : PCT Phạm Xuân Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 24/08/2020
Ngày có hiệu lực : 24/08/2020