Loại văn bản : Hành Chính
Số hiệu : 2415/UBND-YT
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 18/08/2020
Ngày có hiệu lực : 18/08/2020