Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 338/KH-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 09/02/2021
Ngày có hiệu lực : 09/02/2021