Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 1684/KH-BCÐ
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 17/06/2020
Ngày có hiệu lực : 17/06/2020