Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 2475/KH-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 24/08/2020
Ngày có hiệu lực : 24/08/2020