Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 1188/KH-UBND
Người ký : CT Nguyễn Mạnh Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 04/05/2020
Ngày có hiệu lực : 04/05/2020