Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 2532/QÐ-UBND
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 26/08/2020
Ngày có hiệu lực : 26/08/2020