Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 2351/QÐ-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 12/08/2020
Ngày có hiệu lực : 12/08/2020