Loại văn bản : Hành Chính
Số hiệu : 2104/UBND-NV
Người ký : PCT Nguyễn Hữu Nhật
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 28/07/2020
Ngày có hiệu lực : 28/07/2020