Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 3666/UBND-CATP
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 22/12/2020
Ngày có hiệu lực : 22/12/2020