Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2050/UBND-KT
Người ký : PCT Nguyễn Hữu Nhật
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 21/07/2020
Ngày có hiệu lực : 21/07/2020